Cookies

Počas návštevy internetového obchodu sa do počítača kupujúceho uložia textové súbory (ďalej: cookies). Prevádzkovateľ používa hlavne tzv. session cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača ihneď vymažú. Pomocou týchto sa napríklad dá zobraziť obsah košíka počas prezerania akejkoľvek stránky, Kupujúci si tu môže prečítať koľko tovaru pridal do košíka a aká je ich aktuálna celková cena. Tieto textové súbory neobsahujú osobné údaje. Okrem toho Prevádzkovateľ používa aj také cookies, ktoré sú použiteľné pri viacerých návštevách. Tieto cookies obsahujú výhradne IP adresu kupujúceho. Na základe týchto cookies je ponuka internetového obchodu správcu súborov viac priateľskejšia, účinnejšia a bezpečnejšia. Vďaka týmto súborom je možné napríklad to, že na webovej stránke sa objavujú tie informácie, ktoré vyhovujú záujmom kupujúceho. Cieľom používania cookies je, aby sa ponuka čo najlepšie prispôsobila požiadavkám kupujúceho a aby prezeranie bolo čo najpohodlnejšie. Identifikácia osoby kupujúceho prostredníctvom týchto cookies nie je možná.

Samozrejme, prehliadač je možné nastaviť aj tak, aby cookies používané počas viacerých návštev neuložil na pevný disk. Avšak jednotlivé funkcie Internetového obchodu môže Kupujúci využívať iba pri používaní cookies. Napríklad, ak vložíte tovar do košíka, server prečíta kód cookies a takto si zapamätá, že tovar patrí do košíka Kupujúceho. Ak Zákazník po Internetovom obchode navštívi ďalšie webové stránky a potom sa vráti k nákupu, v košíku ostane všetko, čo bolo predtým pridané. Táto služba je možná len pri povolení používania cookies. Preto Správca súborov navrhuje, aby Kupujúci nechal zapnuté cookies.

Prezeranie a odstránenie cookies je kedykoľvek možné prostredníctvom nastavenia internetového prehliadača, o tom získate ďalšie informácie z ponuky prehliadača „Pomocník“.

Dotknutá osoba používaním Internetového obchodu súhlasí so zaznamenávaním, uchovávaním a spracovaním cookies spôsobom a na účely stanovené v tomto bode.

Dotknutá osoba môže nastavením svojho prehliadača zakázať používanie cookies, ale v takomto prípade nemôže využívať všetky funkcie Internetového obchodu.

Zakázanie cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch môžete vykonať nasledujúcimi spôsobmi:

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
Safari:
https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac